Velkommen som ny medisinstudent til Bergen!

Registerer deg på epostlista for å få innformasjon fra KRIMS.
Velkommen skal du være!!

Styret

KRIMS ledes av en gruppe frivillige medisinstudenter ved Universitetet. Styret gjelder for 2012 fra og med januar.

For øyeblikket sitter følgende personer i styret:

Liv Iren Hansen Vinnem kull 08B(leder)      tlf:40858672
Karin Hestnes kull 09A                                   tlf:47638324
Lina Maridal kull 08B                                    tlf:41550009
Per Haualand kull 07B                                   tlf:90694174
Alexander Blaauw Isaksen kull 09B           
Marianne Bostrøm kull 09A                          tlf:99550124 
Ånon Dalane kull 11                                       tlf:41027275

Dersom du ønsker å være med i styret, eller har lyst å engasjere deg innen KRIMS på andre måter, så ikke nøl med å skrive til oss eller huke tak i oss på gangen!
Epost: krimstur@gmail.com (blir sjekket sånn inn i mellom).

Hjelp oss!

Har du lyst å være med å hjelpe til i KRIMS? Vi i styret er helt avhengige av gode medstudenter som vi kan ringe og be om en hjelpende hånd! Send oss en mail på krimstur@gmail.com hvis det er noe du er interessert i å bidra med.
Og ikke føl deg presset til å si ja selv om du har meldt interesse en gang!
Nedenfor følger en liten beskrivelse til hver av ulike mulige oppgaver. Vi er veldig glad for alle som bidrar!!


Sang og musikk

På seminarene og turene våre bruker vi alltid å synge sammen, og da ønsker vi gjerne folk som kan spille og synge! Vanligvis legger vi ikke opp til stort band med f.eks. bassgitar og trommer. Det vanligste er å ha kun piano/evt. gitar og forsangere.

Lede møte

Som møteleder på et seminar har du ansvar for å ønske velkommen, be for møtet og introdusere seminarholder.

Åpning/vitnesbyrd

Når en selv har fått noe godt fra Guds ord, eller opplevd ting en ønsker å dele med sine medstudenter, er det veldig godt å kunne få dele dette på en KRIMS-samling! Det er selvsagt slett ikke alltid en føler at en ha noe å gi, så det er veldig, veldig lov å si nei dersom vi ringer og spør deg om dette.

Teknisk

Det tekniske faller innen to hovedkategorier: Styre prosjektor og styre lyd. KRIMS-samlingene våre er organisert så enkelt at gjennomsnittlig teknisk innsikt er mer enn nok for begge disse oppgavene. Uansett, noen må jo gjøre det =) vi er glade hvis du vil bidra her!

Ordne mat

Etter hvert seminar avslutter vi ofte med felles kveldsmat eller noe annet å bite i. Den ansvarlige for kveldsmaten må ordne innkjøp og tillaging av maten, som kan være f.eks. suppe eller enkel brødmat. Seminardeltagerne spleiser på maten.
Ellers så kan det være aktuelt å bake kake eller lignende til seminar, tur eller andre arrangement.

Plakat

Hver gang vi arrangerer seminar, lager vi informasjonsplakat som henges opp på Haukeland. Dersom du blir bedt om å lage plakat til et bestemt arrangement, vil du få oppgitt hva slags tekst som bør være med, men du står ellers ganske fritt i utformingen. Du vil da også få ansvaret for å henge opp og ta ned plakatene.

Kullkontakt

Kullkontakt høres "stort" ut, men egentlig er det mindre arbeid med dette enn med de fleste andre punktene på lista. Som kullkontakt har du ansvaret for å motta og videreformidle informasjon fra KRIMS til dine medkullinger, og kanskje kan kullkontakten også se ansvaret for å "dra med seg" litt folk på seminarene =) Noen ganger vil kullkontakten motta direkte henvendelser fra styret, men som regel vil kullkontakten motta informasjon på maillista til KRIMS på linje med alle andre.

Hjelp på Konferansen

Den store årlige begivenheten for kristne medisinstudenter er konferansen Medisin og kristen tro. Konferansestyret, som alltid består av Oslo-studenter, delegerer noe av ansvaret videre til de ulike byene via en kontaktperson på stedet. Det trengs gjerne hjelp til ting som lovsang, kreativt (drama etc.) eller tekniske ting. Krysser du av på denne oppgaven, regner vi med at du ønsker å bidra med det samme på konferansen som på KRIMS-seminarene.

KRIMS-styret

Styret har møter et par ganger i halvåret. Styrets oppgave er å holde arbeidet blant kristne medisinstudenter levende, ved å bla. arrangere seminarer og turer. Som styremedlem vil du i større grad kunne være med å forme hvordan arbeidet skal drives, og hva hovedfokuset til KRIMS skal være. Dette er ikke et verv som krever mye av din tid, men som i alle styrer gjelder det å være flink til å delegere ansvaret videre og stole på at ting blir gjort. For øvrig vil tiden du bruker på styrearbeidet være mye opp til deg selv.

Følgende oppgaver delegeres innad i styret:
- Leder: Har det overordnede ansvaret for styrets aktiviteter. Lederen kaller inn til styremøter, og sørger for at styrets oppgaver blir utført.
- Webansvarlig: Har ansvaret for å drifte hjemmesiden og mailinglista. En fordel med grunnleggende kunnskap om HTML, men selv dette er ikke 100% nødvendig, da hjemmesiden skal være relativt grei å vedlikeholde.
- Økonomiansvarlig: KRIMS har en litt uformell holdning til økonomi... på den andre siden har vi aldri håndtert store pengesummer. Vi lever litt fra hånd til munn. Likevel trengs det ryddige personer i styret som kan ta hånd om de pengene som finnes.
- Representant til Studentrådet i NKLF: Er med å forme NKLF's studentarbeid og ha kontakt med andre kristne medisinstudent foreninger på de andre studiestedene. Dette vil kanskje ofte være lederen i styret men dette fordeles også innad i styret.

Når det gjelder oppgaver i forbindelse med KRIMS-arrangementer, vil styret fordele disse mellom seg på styremøtene.

Epostlista/Facebook

KRIMS sender jevnlig ut informasjon om arrangementer o.l. på epost. Hvis du vil stå på epostlista vår, skriv deg inn nedenfor:
Dersom du vil melde deg av lista eller endre på noen instillinger, klikker du HER.

Eller meld deg inn i Facebook gruppa ´KRIMS Bergen´ der det også jevnlig kommer oppdateringer.

Semesterprogram

Program for Høsten 2011:


Bønnemøter hver mandag kl 16 i kapellet i 3. etg innenfor heisene i nord på Haukeland Sykehus.


Sett av disse datoene allerede nå:


7. sept. kl. 19: 
Spillekveld hos Karin og Aud i Årstadgeilen 19 (kjellerinngang)


16.-18. sept: 
Hyttetur til Kvamskogen! Alf-Olav Haukelid, en ung lege, er med. 


20.-23. okt: 
Konferansen for medisin og kristen tro. 
Årets høydepunkt. En konferanse som samler medisinstudenter og turnusleger fra hele landet.
Temaet i år er: Helt?
 Følg med på konferansen.com for mer info og påmelding.


1. nov. kl. 19:
Spillekveld hos Karin og Aud i Årstadgeilen 19 (kjellerinngang)
+valg av KRIMS styre!

 

6. des:
Juleavslutning hos Lisa i Erleveien 30c kl 19.
Julegrøt med mandel, julequiz og julekos.


Følg med her, på Facebook-gruppa og mailinglista for oppdateringer. Vi gleder oss til å se DEG i høst! Velkommen spesielt til kull 11!
Om KRIMS

"KRIMS vil hjelpe kristne medisinstudenter til å leve som overgitte disipler av Jesus Kristus – nå som studenter og i fremtiden som leger”
KRIMS, den KRIstne MedisinStudentforeningen i Bergen, er en uformell, tverrkirkelig forening som er ledet av en gruppe frivillige studenter ved Det Medisinske Fakultet. Gjennom ulike arrangementer arbeider vi for å styrke og utruste våre medstudenter til de utfordringene som vil møte oss i studietiden og i yrkeslivet.


Hvorfor driver vi KRIMS?
Våre målsetninger
Arrangementer i KRIMS-regi
Vedtekter (fra høst 2011)

Hvorfor KRIMS?

Knapt noe annet sted på Universitetet finnes det så mange kristne studenter som ved det Medisinske Fakultet. KRIMS ble startet delvis fordi man begynte å se at mange av medisinstudentene mistet troen i løpet av studietiden. Hos noen er det forventningene om høy lønn og gode stillinger som tar plassen for tro og idealisme. Andre mangler kanskje den nødvendige ”ballasten” som trengs i møte med det akademiske universitetsmiljøet. Vi ønsker gjerne at KRIMS skal være en kanal Gud kan bruke for å bevare disse studentene. Gjennom ulike arrangementer vil vi skape et sted der man får hjelp til å bygge troen på fast grunn (Matt 7:24-27), slik at den kan holde – livet ut!

Krims har også to andre viktige formål. For det første vil man på medisinstudiet støte på en rekke problemstillinger som ligger i skjæringsfeltet mellom fag og tro. Her vil vi i KRIMS legge til rette for undervisning og samtale om disse emnene, som sjelden blir berørt verken i menighets- eller studiesammenheng. For det andre ønsker KRIMS å være en samlende faktor for de kristne på studiestedet. Gjennom bønnemøter, seminarer og weekender vil vi skape et inkluderende trosfellesskap i hverdagen.

KRIMS vil...

...styrke en tro som statistisk sett har tøffe kår på medisinstudiet

...bygge et trosfellesskap i hverdagen, på tvers av menighets-sammenhenger. Vi vil ikke være et alternativ, men et supplement til den enkeltes menighetstilknytning

... forberede den enkelte på utfordringene som lege; både etisk, personlig, faglig og åndelig

...skape relasjoner som kan bære, også etter endt studium

...være inkluderende i våre invitasjoner og andre uttrykk

Nepalprosjektet

En gang i 2005 fikk en gruppe kristne medisinstudenter fra Bergen anledning til å reise på utveksling til Nepal. Der ble de kjent med nepalesiske kristne som også studerte medisin. Disse studentene hadde planer om å danne en kristen medisinstudentforening i Nepal, slik vi har i Norge, men manglet økonomiske midler for å komme i gang. Vi i KRIMS spurte da om å få lov til å bidra økonomisk i denne oppstartsfasen. Tanken er at den nye studentforeningen skal kunne stå på egne bein etter hvert. Blant annet takket være støtten fra KRIMS, har de nepalesiske studentene nå kunnet ansette en studentkoordinator, og har arrangert flere nasjonale konferanser! I tillegg er vi og våre nepalesiske søsken med og ber for hverandre. Vi får stadig takknemlige eposter fra Nepal der de forteller om hvordan utviklingen går!
I Nepal er helsetilbudet stort sett samlet i de store byene, der legene har gode muligheter og får godt betalt. På landsbygda derimot, befinner nærmeste lege seg ofte flere dagsreiser unna. Mange av de kristne medisinstudentene i Nepal har en nød for disse menneskene, og ønsker gjennom legetjenesten å kunne være "teltmakere" i eget land etter endt studietid. Vi håper at det kristne studentarbeidet kan være med å holde denne gløden bevart gjennom studietiden. Dette kan også få store ringvirkninger for de fattige nepaleserne på landsbygda.

Vil du være med å gi?
Kontonummeret for nepalprosjektet er 9900.05.67740. Vi arrangerer årlige nepalkvelder på våren med innsamling ved amerikansk aksjon til nepalprosjektet.

Weekender/Sosiale arrangement


En gang eller to i året finner KRIMS på å ta ei helg ut i det fri til en hytte eller lignende. Da har vi fokus på å bli kjent og dele fra Guds Ord med hverandre. Vi får ofte også en lege med oss som blir utfordret om å snakke om et tema som har med kristen tro og medisin å gjøre. Gå ikke glipp av disse turenem de gir svært mye tilbake!
Vi arrangerer også spillekvelder og andre sosiale arrangement som semesteravslutninger. Der får vi anledning også til å bli bedre kjent med hverandre og oppmuntre hverandre.

Konferansen


Konferansen Medisin og kristen tro er den store årlige happeningen i KRIMS-sammenheng. Hit samles medisinstudenter fra hele landet til bibeltimer og seminarer med dyktige foredragsholdere. Konferansen avholdes vanligvis om høsten, i år skal den være på Hermon Høyfjellsenter i Hallingdal. KRIMS vil arrangere felles transport fra Bergen, følg med på infomailer og oppslagstavlen for informasjon. Dette er en begivenhet du ikke må gå glipp av!

Besøk www.konferansen.com for påmelding og annen informasjon. Husk å be for arrangementet!

Seminarene


KRIMS arrangerer seminarer med jevne mellomrom, vanligvis i ”Navigatørkjelleren” i Kalfarveien 10. Her henter vi inn kristne foredragsholdere med kompetanse på ulike problemstillinger i skjæringsfeltet mellom tro og fag. Blant annet har vi hatt seminarer om teltmakermisjon, bioetikk, studieprioriteringer, "kristen på jobben" mm. Etter foredraget blir det vanligvis anledning til spørsmål og samtale, før vi avslutter med felles kveldsmat eller noe annet å bite i. Følg med på websida, facebook eller informasjonsmailene for å finne ut når neste seminar avholdes!
Vi har også fått anledning inni mellom til å delta på noen av NKLF sine seminarer der vi også får anledning til å møte ferdige leger. 

Bønnemøtene

Bønnemøtene er flere ganger i uken i sykehuskapellet i 3 etg i Sentralblokken. Vi satser på å starte opp møtene igjen våren 13 og da vil tidspunktet være før undervisningen starter.
Vi deler ofte et ord fra Bibelen hvis det er noen som har noe de vil dele, før vi deler bønneemner. Så ber vi sammen alle sammen eller i mindre grupper for hverandre, våre medstudenter, foreleserne, ansatte og pasienter på Haukeland, og andre ting bønneemner som kommer opp.
"Atter sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem." (Matt 18:19f)

Hva gjør KRIMS?

Aktivitetene i regi av KRIMS består i hovedsak av seminarer, weekender og ukentlige bønnemøter på studiestedet. Fra 2006 opprettet vi også et spennende støtteprosjekt for kristne medisinstudenter i Nepal. Klikk på linkene under for å finne ut mer!

Bønnemøtene

Seminarene

Konferansen Medisin og kristen tro

Weekender/Sosiale arrangement

Nepalprosjektet