Hvorfor KRIMS?

Knapt noe annet sted på Universitetet finnes det så mange kristne studenter som ved det Medisinske Fakultet. KRIMS ble startet delvis fordi man begynte å se at mange av medisinstudentene mistet troen i løpet av studietiden. Hos noen er det forventningene om høy lønn og gode stillinger som tar plassen for tro og idealisme. Andre mangler kanskje den nødvendige ”ballasten” som trengs i møte med det akademiske universitetsmiljøet. Vi ønsker gjerne at KRIMS skal være en kanal Gud kan bruke for å bevare disse studentene. Gjennom ulike arrangementer vil vi skape et sted der man får hjelp til å bygge troen på fast grunn (Matt 7:24-27), slik at den kan holde – livet ut!

Krims har også to andre viktige formål. For det første vil man på medisinstudiet støte på en rekke problemstillinger som ligger i skjæringsfeltet mellom fag og tro. Her vil vi i KRIMS legge til rette for undervisning og samtale om disse emnene, som sjelden blir berørt verken i menighets- eller studiesammenheng. For det andre ønsker KRIMS å være en samlende faktor for de kristne på studiestedet. Gjennom bønnemøter, seminarer og weekender vil vi skape et inkluderende trosfellesskap i hverdagen.