KRIMS-samling: "For der din skatt er, vil også ditt hjerte være"Velkommen til lege-student-samling, hvor legene Alf Olav Haukelid og John Reidar Eriksen hjelper oss å reflektere omkring hva vi gjør med pengene og tingene våre, og hva de gjør med oss - hvilket ansvar og hvilke muligheter har vi som troende tannlege- og legestudenter?

Vi lover godt fellesskap med medstudenter fra mange kull, god mat og god stemning - bedre blir det altså ikke! Ta med deg en medstudent og kom!


Tid: Tirsdag 17. oktober kl 1900
Sted: Vilhelm Bjerknes' vei 62A

Tilkomst:
Ta 3-ern til "Sletten snuplass", deretter 1 min gange.

"Liv og håp til Papua Ny Guinea" med KRIMS, NKLF og YWAM!


Tirsdag 26. september er KRIMS så heldige å få være sammen med NKLF (Norges kristne legeforening) i Kalfarveien 10!

Dette blir en spennende samling hvor Ungdom i Oppdrag (YWAM) kommer for å fortellem om Norges arbeid med satsing på drift av et hospitalskip i Papua Ny Guinea. Papua Ny Guinea er et fantastisk spennende land, med store naturlige rikdommer og ressurser. Dessverre er landet også sterkt preget av korrupsjon, fattigdom og store sasmfunnsproblemer. Det er mellom 7-8 millioner mennesker der, hvor majoriteten bor isolert pga. manglende infrastruktur. Med over 840 språk, er det et enormt mangfold av kulturer og tradisjoner i landet. Landet er sterkt utfordret av helse- og samfunnsproblemer som HIV, malaria, tuberkulose og barseldød. I hele landet er det ca. 6 tannleger og 1 tannlege pr. 100 000 personer.

Bjarte Tonheim og Jarle Hofstad (fra Ungdom i Oppdrag) leder an innsatsen man har tatt på seg fra norsk side, og de kommer denne kvelden for fortelle mer om det spennende arbeidet.

Vi lover god stemning, mat og fellesskap! Ta med deg en medisinsk/odontologisk medstudent (eller kanskje en lege/tannlege) og kom!
Velkommen til en inspirerende temasamling!


Tilkomst:
Ta 3-ern/2-ern til stoppet "Kong Oscars gate", deretter 5 min gange.