Vinteren 2016 starter NKLF en ny runde med ledertrening for studenter!


Hvorfor?
Blant medlemmene i NKLF trengs det personer som er utrustet til
1. å fylle lederposisjoner i foreningen
2. å være forbilder og mentorer for studenter og unge leger
3. prege helsetjenesten og den medisinske utdanningen med kristne verdier
4. delta i samfunnsdebatten
5. å ta lederroller i internasjonal tjeneste / misjon

Hvordan?
Ledertreningen vil strekke seg over to og et halvt år. Hvert halvår vil det bli en samling, en i januar/februar og en i september/oktober. Samlingene vil inneholde bibel-timer, undervisning, gruppesamtaler og tid til å bygge nettverk både med de andre deltakerne og med mentorer. I forbindelse med hver samling må du regne med å bruke et par kvelder på forberedelser eller etterarbeid. Og i løpet av perioden skal man lese en eller to bøker om kristent lederskap.

Temaer
De fem helgesamlingene vil ha følgende innhold:
Samling 1: Kristent lederskap, lederroller, strategisk planlegging og kristent forvalterskap
Samling 2: Etikk
Samling 3: Samarbeid, konflikthåndtering og relasjoner
Samling 4: Styrearbeid, planlegging og økonomi
Samling 5: Det personlige kallet og det generelle kristne kallet. Å finne min tjeneste.

Hvem?
Du er særlig aktuell dersom du allerede har vist lederegenskaper ved å ta lederansvar i NKLF, Konferansestyret, Krims eller Lukas gjennom studietiden. Ledertreningen er mest aktuell for dere som studerer på tredje, fjerde eller femte studieår.

Søknad
Søknadsfristen er 10. november. Søknaden sendes til studentkoordinator Bjørg Eline Gjerlaug (begjerlaug@hotmail.com). I søknaden gjør du rede for din motivasjon for å delta på leder-treningen, dine tanker om fremtidig ledertjeneste og beskriver eventuell tidligere ledererfaring. I tillegg legger du ved en CV og et anbefalelsesbrev fra en person som kjenner deg fra menighet eller frivillig kristent arbeid. Ved utvelgelsen av kandidater vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper, men vi vil også tilstrebe en demografisk spredning (kjønn, studiesteder, bakgrunn...). Du får svar på søknaden innen 10. desember.

Økonomi
For hver samling er det en egen-andel på 1000 kroner. Reiseutgifter dekkes for rimeligste reisemåte. Første samling blir i januar/februar 2016.

Bli med på studentkonferanse og ledertrening i Kenya!


Ingvild Rogne på ledertrening 2014Christian Medical & Dental Association Kenya (CMDA Kenya) arrangerer for 2. gang ledertrening for en gruppe nyutdannede kenyanske cand.med som skal jobbe frivillig i organisasjonen mens de venter på å starte i turnustjeneste. Denne gangen håper vi at også en gruppe norske studenter og turnusleger vil delta! For at erfaringsbakgrunnen skal bli noe lik, rettes tilbudet til studenter på 5. og 6. året/ f.o.m 9. semester, turnusventere og turnusleger. Undervisningen vil trolig bære preg av en bred gjennomgang av de fleste tro-fag temaer, metoder for bibelstudie samt introduksjon til ledelse. De som melder seg på ledertreningen må være forberedt på å lese en del artikler (ca 150 sider) som vil bli tilsendt på forhånd.
Helgen før ledertreningen går den kenyanske kristne medisinstudentkonferansen av stabelen, og her er alle som ønsker å delta hjertelig velkomne.
Dersom det er interesse for det blant dem som reiser, vil CMDA Kenya forsøke å legge en av sine Medical camps til dagene like etter at ledertreningen er ferdig slik at man kan delta der.
I tillegg til student- og turnuslegegruppen fra Norge, vil en liten gruppe NKLF'ere være med for å bidra med undervisning mm. Det vil være norske personer med kjennskap til både CMDA og Kenya tilstede.
Hva:
• CMDA Kenya Studentkonferanse, 8.- 10. januar 2016, Nakuru.
• CMDA Kenya Ledertrening, 11.- 16. januar 2016, Nairobi.
• CMDA Kenya Medical camp? 17. - 18. januar?
• OBS: Dette er foreløpige datoer! Datoer vil bli fastsatt i løpet av oktober.
For Studentkonferanse + Ledertrening:
• Studenter på 5. og 6. året/ f.o.m 9. semester, turnusventere og turnusleger.
• Maks 12 norske deltakere (14 dersom påmeldinger fra utenlandsstudenter).
• Påmelding til post@nklf.no med navn, e-mailadresse, telefonnummer, studiested/turnussted, interesse for å delta på en evt Medical camp.
• Påmeldingsfrist 10. november.
• Utvelgelse:
• For studenter: Det trekkes 2 deltakere fra hvert studiested (Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo, Utland).
• Turnusventere/turnusleger: 4 plasser. Førstemann til mølla.
• Overskuddsplasser fordeles ved trekning.
For Studentkonferanse (uten Ledertrening):
• Alle er velkomne!
• Påmelding til post@nklf.no med navn, e-mailadresse, telefonnummer, studiested/turnussted og hvorvidt du også ønsker å delta på en evt medical camp.
Annet:
• Tentativ pris: Reise ca 7000kr. Kost, losji og deltakeravgift ca 2000kr. Evt vaksiner dersom man ikke er tilstrekkelig vaksinert, severdigheter, utflukter osv kommer i tillegg.

Hilsen CMDA Kenya og NKLF Norge :)