Bli med på studentkonferanse og ledertrening i Kenya!


Ingvild Rogne på ledertrening 2014Christian Medical & Dental Association Kenya (CMDA Kenya) arrangerer for 2. gang ledertrening for en gruppe nyutdannede kenyanske cand.med som skal jobbe frivillig i organisasjonen mens de venter på å starte i turnustjeneste. Denne gangen håper vi at også en gruppe norske studenter og turnusleger vil delta! For at erfaringsbakgrunnen skal bli noe lik, rettes tilbudet til studenter på 5. og 6. året/ f.o.m 9. semester, turnusventere og turnusleger. Undervisningen vil trolig bære preg av en bred gjennomgang av de fleste tro-fag temaer, metoder for bibelstudie samt introduksjon til ledelse. De som melder seg på ledertreningen må være forberedt på å lese en del artikler (ca 150 sider) som vil bli tilsendt på forhånd.
Helgen før ledertreningen går den kenyanske kristne medisinstudentkonferansen av stabelen, og her er alle som ønsker å delta hjertelig velkomne.
Dersom det er interesse for det blant dem som reiser, vil CMDA Kenya forsøke å legge en av sine Medical camps til dagene like etter at ledertreningen er ferdig slik at man kan delta der.
I tillegg til student- og turnuslegegruppen fra Norge, vil en liten gruppe NKLF'ere være med for å bidra med undervisning mm. Det vil være norske personer med kjennskap til både CMDA og Kenya tilstede.
Hva:
• CMDA Kenya Studentkonferanse, 8.- 10. januar 2016, Nakuru.
• CMDA Kenya Ledertrening, 11.- 16. januar 2016, Nairobi.
• CMDA Kenya Medical camp? 17. - 18. januar?
• OBS: Dette er foreløpige datoer! Datoer vil bli fastsatt i løpet av oktober.
For Studentkonferanse + Ledertrening:
• Studenter på 5. og 6. året/ f.o.m 9. semester, turnusventere og turnusleger.
• Maks 12 norske deltakere (14 dersom påmeldinger fra utenlandsstudenter).
• Påmelding til post@nklf.no med navn, e-mailadresse, telefonnummer, studiested/turnussted, interesse for å delta på en evt Medical camp.
• Påmeldingsfrist 10. november.
• Utvelgelse:
• For studenter: Det trekkes 2 deltakere fra hvert studiested (Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo, Utland).
• Turnusventere/turnusleger: 4 plasser. Førstemann til mølla.
• Overskuddsplasser fordeles ved trekning.
For Studentkonferanse (uten Ledertrening):
• Alle er velkomne!
• Påmelding til post@nklf.no med navn, e-mailadresse, telefonnummer, studiested/turnussted og hvorvidt du også ønsker å delta på en evt medical camp.
Annet:
• Tentativ pris: Reise ca 7000kr. Kost, losji og deltakeravgift ca 2000kr. Evt vaksiner dersom man ikke er tilstrekkelig vaksinert, severdigheter, utflukter osv kommer i tillegg.

Hilsen CMDA Kenya og NKLF Norge :)