Vinteren 2016 starter NKLF en ny runde med ledertrening for studenter!


Hvorfor?
Blant medlemmene i NKLF trengs det personer som er utrustet til
1. å fylle lederposisjoner i foreningen
2. å være forbilder og mentorer for studenter og unge leger
3. prege helsetjenesten og den medisinske utdanningen med kristne verdier
4. delta i samfunnsdebatten
5. å ta lederroller i internasjonal tjeneste / misjon

Hvordan?
Ledertreningen vil strekke seg over to og et halvt år. Hvert halvår vil det bli en samling, en i januar/februar og en i september/oktober. Samlingene vil inneholde bibel-timer, undervisning, gruppesamtaler og tid til å bygge nettverk både med de andre deltakerne og med mentorer. I forbindelse med hver samling må du regne med å bruke et par kvelder på forberedelser eller etterarbeid. Og i løpet av perioden skal man lese en eller to bøker om kristent lederskap.

Temaer
De fem helgesamlingene vil ha følgende innhold:
Samling 1: Kristent lederskap, lederroller, strategisk planlegging og kristent forvalterskap
Samling 2: Etikk
Samling 3: Samarbeid, konflikthåndtering og relasjoner
Samling 4: Styrearbeid, planlegging og økonomi
Samling 5: Det personlige kallet og det generelle kristne kallet. Å finne min tjeneste.

Hvem?
Du er særlig aktuell dersom du allerede har vist lederegenskaper ved å ta lederansvar i NKLF, Konferansestyret, Krims eller Lukas gjennom studietiden. Ledertreningen er mest aktuell for dere som studerer på tredje, fjerde eller femte studieår.

Søknad
Søknadsfristen er 10. november. Søknaden sendes til studentkoordinator Bjørg Eline Gjerlaug (begjerlaug@hotmail.com). I søknaden gjør du rede for din motivasjon for å delta på leder-treningen, dine tanker om fremtidig ledertjeneste og beskriver eventuell tidligere ledererfaring. I tillegg legger du ved en CV og et anbefalelsesbrev fra en person som kjenner deg fra menighet eller frivillig kristent arbeid. Ved utvelgelsen av kandidater vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper, men vi vil også tilstrebe en demografisk spredning (kjønn, studiesteder, bakgrunn...). Du får svar på søknaden innen 10. desember.

Økonomi
For hver samling er det en egen-andel på 1000 kroner. Reiseutgifter dekkes for rimeligste reisemåte. Første samling blir i januar/februar 2016.