Om KRIMS

"KRIMS vil hjelpe kristne medisinstudenter til å leve som overgitte disipler av Jesus Kristus – nå som studenter og i fremtiden som leger”

 KRIMS, den KRIstne MedisinStudentforeningen i Bergen, er en uformell, tverrkirkelig forening som er ledet av en gruppe frivillige studenter ved Det medisinskodontologiske fakultet. Gjennom ulike arrangementer arbeider vi for å styrke og utruste våre medstudenter til de utfordringene som vil møte oss i studietiden og i yrkeslivet.

Hvorfor driver vi KRIMS?

Våre målsetninger

Arrangementer i KRIMS-regi

Vedtekter