Engasjer deg!

Har du lyst til å være med å hjelpe til i KRIMS? Vi i styret er helt avhengige av gode medstudenter som vi kan ringe og be om en hjelpende hånd! Send oss en mail til krimsbergen@gmail.com hvis det er noe du er interessert i å bidra med.

Og ikke føl deg presset til å si ja, selv om du har meldt interesse en gang!

Nedenfor følger en liten beskrivelse til hver av de ulike mulige oppgavene du kan bidra med. Vi er veldig glad for alle som bidrar.


KRIMS-styret
Styrets oppgave er å holde arbeidet blant kristne medisinstudenter levende, ved bl.a. å arrangere grupper og turer. Som styremedlem vil du i større grad kunne være med å forme hvordan arbeidet skal drives, og hva hovedfokuset til KRIMS skal være. Dette er ikke et verv som krever mye av din tid, men som i alle styrer gjelder det å være flink til å delegere ansvaret videre og stole på at ting blir gjort. For øvrig vil tiden du bruker på styrearbeidet være mye opp til deg selv. Valg til styret skjer normalt på den årlige Konferansen for Medisin og kristen tro som avholdes i oktober på Hermon Høyfjellssenter i Hallingdal. De ulike oppgavene fordeles internt i styret.

Leder: Har det overordnede ansvaret for styrets aktiviteter. Lederen kaller inn til styremøter, og sørger for at styrets oppgaver blir utført.

Nestleder: Stepper inn for lederen der det trengs.

Økonomiansvarlig: KRIMS har en litt uformell holdning til økonomi. På den andre side har vi aldri håndtert store pengesummer. Vi lever fra hånd til munn. Likevel trengs det ryddige personer i styret som kan ta hånd om de pengene som finnes.

Nepalkontakt: KRIMS har et samarbeid gående med Nepals kristne lege- og tannlegeforening og studentarbeidet deres. Vi samler inn midler på Nepal-kvelden, ber for de og holder kontakt. Forhåpentligvis vil det i framtiden bli mulig med et enda tettere samarbeid. Nepalkontakten i styret arbeider for dette.

Bønneansvarlig: Er vårt bindeledd til Bønnekomiteen på Haukeland.

Styremedlem: De øvrige i styret trår til der det trengs.


Andre oppgaver

Lede møte: Som møteleder på en gruppe har du ansvar for å  ønske velkommen, be for møtet og introdusere de som skal snakke.

Åpning/Vitnesbyrd: Når en selv har fått noe godt fra Guds ord, eller opplevd ting som man ønsker å dele med sine medstudenter, er det veldig godt å få kunne dele dette på en KRIMS-samling. Det er selvsagt ikke alltid en føler at en har noe å gi, så det er veldig, veldig lov å si nei, dersom vi ringer og spør deg om dette.

Ordne mat: Etter hvert seminar avslutter vi ofte med felles kveldsmat. Den ansvarlige for kveldsmaten må ordne innkjøp og tillaging av maten, som f.eks. kan være suppe eller enkel brødmat. Eller det kan være aktuelt å bake en kake eller lignende til en lege-student-gruppe, tur eller andre arrangementer.

Plakat: Hver gang vi har en gruppe lager vi informasjonsplakater som henges opp på Haukeland. Dersom du har blitt bedt om å lage plakat til et bestemt arrangement vil du få oppgitt hva slags tekst som bør være med, men du står ellers ganske fritt i utformingen. Du vil da få ansvaret for å henge opp og ta ned plakatene.

Kullkontakt: Kullkontakt høres "stort" ut, men egentlig er det mindre arbeid med dette enn med de fleste andre punktene på listen. Som kullkontakt har du ansvar for å motta og videreformidle informasjon fra KRIMS til dine medkullinger, og kanskje kan kullkontakten også ta ansvar for å dra med seg litt folk til de ulike gruppene.

Hjelp på Konferansen: Den store årlige begivenheten for kristne medisinstudenter er Konferansen for Medisin og kristen tro. Konferansestyret, som består av studenter fra Bergen og Oslo, delegerer noe av ansvaret videre til de ulike byene via en kontaktperson på stedet. Det trengs gjerne hjelp til lovsang, kreativt eller tekniske ting. Ta kontakt med Konferansestyret. Se konferansen.com