Nytt klokkeslett for bønemøta

På måndag startar me opp med LUNSJ-BØNEMØTE! Nytt tidspunkt er altså kl. 12.05-12.30. Då samlast me i kapellet til litt åndeleg føde (og kroppsleg - for dei som tar med nista). Dette blir bra :-) Velkommen! 
Lege/student-gruppe 16.april: Fordommer og profesjonalitet i legerollen

Velkommen til lege/student-gruppe 16.april! Temaet denne gangen er fordommer og profesjonalitet i legerollen, og med oss har vi Irene Elgen. 

Klarer man som lege å legge bort alle fordommer i møte med en pasient? En lege skal jo møte alle på en like åpen og profesjonell måte, men er det ikke lett å la våre egne oppfatninger og inntrykk av pasienten prege måten vi forholder oss til den? I løpet av vår fremtidige legegjerning vil vi alle møte både hyggelige og mindre hyggelige pasienter. Det er viktig at vi er gode leger for alle.

Irene er barnenevrolog og professor i barnepsykiatri, og vil dele med oss fra sine erfaringer som lege.

Vi byr på kveldsmat, og i starten av møtet blir det andakt og lovsang.


Kvelden blir i Kalfarveien 10 hos Irene og Øyvind Elgen (dvs. i etasjen over navigatørkjelleren), og begynner kl 19.

Velkommen!