Innkalling til årsmøte i KRIMS

I år igjen er det på tide med konferansen for medisin og kristen tru som betyr årsmøte for KRIMS Bergen. Det vil skje i felleslunsjen som me i Bergen skal ha. Tidspunktet vert presentert på konferansen.
Saksdokument:

Årsrapporten

Budsjett 2016

Rekneskapen 2015, tentativt