KRIMS vil...

...styrke en tro som statistisk sett har tøffe kår på medisinstudiet

...bygge et trosfellesskap i hverdagen, på tvers av menighets-sammenhenger. Vi vil ikke være et alternativ, men et supplement til den enkeltes menighetstilknytning

... forberede den enkelte på utfordringene som lege; både etisk, personlig, faglig og åndelig

...skape relasjoner som kan bære, også etter endt studium

...være inkluderende i våre invitasjoner og andre uttrykk