Nepalprosjektet

En gang i 2005 fikk en gruppe kristne medisinstudenter fra Bergen anledning til å reise på utveksling til Nepal. Der ble de kjent med nepalesiske kristne som også studerte medisin. Disse studentene hadde planer om å danne en kristen medisinstudentforening i Nepal, slik vi har i Norge, men manglet økonomiske midler for å komme i gang. Vi i KRIMS spurte da om å få lov til å bidra økonomisk i denne oppstartsfasen. Tanken er at den nye studentforeningen skal kunne stå på egne bein etter hvert. Blant annet takket være støtten fra KRIMS, har de nepalesiske studentene nå kunnet ansette en studentkoordinator, og har arrangert flere nasjonale konferanser! I tillegg er vi og våre nepalesiske søsken med og ber for hverandre. Vi får stadig takknemlige eposter fra Nepal der de forteller om hvordan utviklingen går!
I Nepal er helsetilbudet stort sett samlet i de store byene, der legene har gode muligheter og får godt betalt. På landsbygda derimot, befinner nærmeste lege seg ofte flere dagsreiser unna. Mange av de kristne medisinstudentene i Nepal har en nød for disse menneskene, og ønsker gjennom legetjenesten å kunne være "teltmakere" i eget land etter endt studietid. Vi håper at det kristne studentarbeidet kan være med å holde denne gløden bevart gjennom studietiden. Dette kan også få store ringvirkninger for de fattige nepaleserne på landsbygda.

Vil du være med å gi?
Kontonummeret for nepalprosjektet er 9900.05.67740. Vi arrangerer årlige nepalkvelder på våren med innsamling ved amerikansk aksjon til nepalprosjektet.