Seminarene


KRIMS arrangerer seminarer med jevne mellomrom, vanligvis i ”Navigatørkjelleren” i Kalfarveien 10. Her henter vi inn kristne foredragsholdere med kompetanse på ulike problemstillinger i skjæringsfeltet mellom tro og fag. Blant annet har vi hatt seminarer om teltmakermisjon, bioetikk, studieprioriteringer, "kristen på jobben" mm. Etter foredraget blir det vanligvis anledning til spørsmål og samtale, før vi avslutter med felles kveldsmat eller noe annet å bite i. Følg med på websida, facebook eller informasjonsmailene for å finne ut når neste seminar avholdes!
Vi har også fått anledning inni mellom til å delta på noen av NKLF sine seminarer der vi også får anledning til å møte ferdige leger.