Velkommen som ny medisinstudent til Bergen!

Registerer deg på epostlista for å få innformasjon fra KRIMS.
Velkommen skal du være!!