Semesterplan Vår 13

KRIMS har den ære av å presentere.... (trommevirvel)...
Semesterplanen Våren 2013! Ventetiden er endelig over! Her har du datoene du må sette av og se fram til. Vi gleder oss til å treffe deg på arrangementene våre!


Januar
9/1          Spillekveld
onsdag    kl 19:00   Årstadgeilen 19

Februar
12/2        Lege-student-gruppe med Ingvill Humlebrekke. Tema: Hvordan takle vanskelige
tirsdag    leger? Hva bør man gjøre hvis man som student er uenig med overlegen?
                kl 19:00    Lappen 9 (ring på hos Sævik)

Mars
11/3        Lege-student-gruppe med Atle Roness. Tema: Helbredelse. Hvordan skal vi
mandag  forholde oss til dette som kristne leger? Både medisinsk og trosmessig.
                kl 19:00    Johan Hjorts vei 58 (hos Alf Olav)

April
16/4       Lege-student-gruppe med Irene Elgen. Tema: Profesjonalitet i legerollen. Kan vi
tirsdag   unngå at våre meninger og tanker blir til ulempe for pasienten? Klarer vi å være
               proff hele tiden?
               kl 19:00     Kalfarveien 10 (hos Irene)

14/5       Nepalkveld. Vi har amerikansk auksjon til inntekt for det kristne studentarbeidet i
tirsdag   Nepal.
               kl 19:00      Navigatørkjelleren, Kalfarveien 10

Mai
27/5       Sommeravslutning
mandag  klokkeslett og sted ikke bestemt ennå

I tillegg kommer bønnemøter og NKLF-arrangementer. Vi gleder oss til å se deg igjen!