"Liv og håp til Papua Ny Guinea" med KRIMS, NKLF og YWAM!


Tirsdag 26. september er KRIMS så heldige å få være sammen med NKLF (Norges kristne legeforening) i Kalfarveien 10!

Dette blir en spennende samling hvor Ungdom i Oppdrag (YWAM) kommer for å fortellem om Norges arbeid med satsing på drift av et hospitalskip i Papua Ny Guinea. Papua Ny Guinea er et fantastisk spennende land, med store naturlige rikdommer og ressurser. Dessverre er landet også sterkt preget av korrupsjon, fattigdom og store sasmfunnsproblemer. Det er mellom 7-8 millioner mennesker der, hvor majoriteten bor isolert pga. manglende infrastruktur. Med over 840 språk, er det et enormt mangfold av kulturer og tradisjoner i landet. Landet er sterkt utfordret av helse- og samfunnsproblemer som HIV, malaria, tuberkulose og barseldød. I hele landet er det ca. 6 tannleger og 1 tannlege pr. 100 000 personer.

Bjarte Tonheim og Jarle Hofstad (fra Ungdom i Oppdrag) leder an innsatsen man har tatt på seg fra norsk side, og de kommer denne kvelden for fortelle mer om det spennende arbeidet.

Vi lover god stemning, mat og fellesskap! Ta med deg en medisinsk/odontologisk medstudent (eller kanskje en lege/tannlege) og kom!
Velkommen til en inspirerende temasamling!


Tilkomst:
Ta 3-ern/2-ern til stoppet "Kong Oscars gate", deretter 5 min gange.