Årsmøte

Igjen er det tid for Konferansen for medisin og kristen tru, og årsmøte i KRIMS Bergen. Som i fjor, vert møtet i felles lunsjpause med Bergen. Tidspunktet vert presentert på Konferansen.

Saksdokument:

Årsrapport

Rekneskapen 2014 (mellombels)

Budsjettforslag 2015