Årsmøte

Årsmøtet avholdes på Konferansen for medisin og kristen tro slik vi har tradisjon for. Selve møtet finner sted i Bergenslunsjen, og der blir mer info under konferansen når dette er.
Innkalling er sendt ut på mail til de som står på mailinglisten. Alle medlemmer av KRIMS er uansett innkalt. Normalt er dette et møte som tar svært kort tid, men det er likevel viktig for styret at det blir gjennomført, derfor håper vi at mange tar seg anledningen til å være der.

Saksdokumentene kan lastes ned fra linkene:

Referat fra Årsmøtet 2013

Årsrapporten 2013

Foreløpig regnskap for 2013

Budsjettforslag for 2014