Takk for turen!

Bli-kjent-turen ble en stor suksess som frister stort til gjentakelse! Vi i styret og komiteen takker for turen og gleder oss til å bli mer kjent utover høsten!