Lege-student-grupper

Et par ganger i semesteret arrangeres det lege-student-grupper. Da samles noen ferdige leger og legestudenter i en stue. Vi har et tema for kvelden (f.eks. helsestasjon for ungdom, hvordan holde troen oppe gjennom studietida, spør en lege++), diskuterer, har "caser" og snakker litt løst rundt tema. Noen ganger får vi besøk av gjester som forteller fra et tema med muligheter for spørmål etterpå. Etterpå spiser vi gratis kveldsmat sammen.

Det er fint å reflektere rundt ulike temaer, bli inspirert, bli kjent med folk på ulike kull og få et innblikk i hva vi faktisk skal drive med når vi en dag slippes ut fra Haukeland.