KRIMS Vedtekter

Nå er vedtektene for KRIMS som ble vedtatt på spillekveld 1. november publisert under fanen ¨om KRIMS¨. Vi er blitt en del av NKLF!
Veldig spennende!